Veri

İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar aşağıdaki gibidir :

Zero : Sıfır

One : Bir
Two : İki
Three : Üç
Four : Dört
Five : Beş
Six : Altı
Seven : Yedi
Eight : Sekiz
Nine : Dokuz
Ten : On
Eleven : Onbir
Twelve : Oniki
Thirteen : Onüç
Fourteen : Ondört
Fifteen : Onbeş
Sixteen : Onaltı
Seventeen : Onyedi
Eighteen : Onsekiz
Nineteen : Ondokuz

Not : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sayıları -teen ile bitmektedir. 

Not : 14, 16, 17, 18, 19 sayıları düzenlidir ve sayının okunuşunun sonuna -teen eki getirilir. Örneğin : nine:dokuz, nineteen:ondokuz 

 

Twenty : Yirmi
Thirty : Otuz
Forty : Kırk
Fifty : Elli
Sixty : Altmış
Seventy : Yetmiş
Eighty : Seksen
Ninety : Doksan

Not : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayıları -ty ile bitmektedir. 

Not : 40, 60, 70, 80, 90 sayıları düzenlidir ve onlar basamağındaki sayıya (10'nun kaç katı ise) -ty eki getirilir. Örneğin : nine:dokuz, ninety:doksan

 

20-100 Arasındaki Sayıların Okunuşu

10'nun katları dışında 20 ile 100 arasındaki sayılar,

 

onun katı olan sayının okunuşu + birler basamağındaki sayının okunuşu

 

şeklinde okunurlar.

Örneğin: Twenty One : Yirmibir , Thirty Six : Otuzaltı , Forthy Two : Kırkiki , Ninety Three : Doksanüç

Büyük Sayıların Okunuşları

A/one hundred : Yüz
One Thousand : Bin
One Million : Milyon (Bir Milyon)
One Billion : Milyar (Bir Milyar)

 

100'den 1000'e Kadar Sayıların Okunuşları

100'den 1000'e kadar sayılar

 

kaç tane yüz olduğu + Hundred + and + 1-100 e kadar kalan sayının okunuşu

 

şeklinde okunurlar.

Örneğin : One Hundred and Twenty One : Yüzyirmibir , Five Hundred and Sixty Seven : Beşyüzaltmışyedi, Seven Hundred and Ninty One : Yediyüzdoksanbir

 

1000'li Sayıların Okunuşu

1000'li sayıların okunuşu

 

kaç tane bin olduğu + Thousand + yüzler basamağının okunuşu

 

şeklinde okunurlar.

Örneğin Two Thousand Five Hundred and Seventy-Six : İkibinbeşyüzyetmişaltı.

 Üyelerin Seçimleri
Üyelerin Girmiş Olduğu Seçim/Yorum Bulunmuyor
İçerik ile ilgili seçim/yorum yapabilirsiniz ve eklediğiniz seçim/yorum için değişiklik yapabilirsiniz : Tıklayınız
Facebook Üyelerinin Yorumları

Ana Sayfa | Bize Yazın | fibiler@fibiler.com | Facebook | Twitter | Google+ | fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm maddelerin (kavram,veri,sav,manifesto,etiket,kişi,eser,soru,kaynak,anket,blog,olay,ipucu,öneri,materyal,hata) ve içeriklerinin hepsi başka kaynaklardan derlemedir ve site yönetimine ait değildir.
Bu sitede bulunan resim,ses,video ve sanat eserleri gibi materyaller internet üzerinden derlenmiştir ve telif hakkları sahiplerine aittir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir
Üyenin girdiği tüm yazı ve içeriklerden üyenin kendisi sorumludur ve bu içerikler ile ilgili site yönetimi sorumluluk kabul etmez.
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.