Fibiler.com, Godoro.com'un kardeş kuruluşudur


Veri

İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar aşağıdaki gibidir :

Zero veua Oh : Sıfır

One : Bir
Two : İki
Three : Üç
Four : Dört
Five : Beş
Six : Altı
Seven : Yedi
Eight : Sekiz
Nine : Dokuz

Ten : On
Eleven : Onbir
Twelve : Oniki
Thirteen : Onüç
Fourteen : Ondört
Fifteen : Onbeş
Sixteen : Onaltı
Seventeen : Onyedi
Eighteen : Onsekiz
Nineteen : Ondokuz

Not : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sayıları -teen ile bitmektedir. 

Not : 14, 16, 17, 18, 19 sayıları düzenlidir ve sayının okunuşunun sonuna -teen eki getirilir. Örneğin : nine:dokuz, nineteen:ondokuz  

Twenty : Yirmi
Thirty : Otuz
Forty : Kırk
Fifty : Elli
Sixty : Altmış
Seventy : Yetmiş
Eighty : Seksen
Ninety : Doksan

Not : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayıları -ty ile bitmektedir. 

Not : 40, 60, 70, 80, 90 sayıları düzenlidir ve onlar basamağındaki sayıya (10'nun kaç katı ise) -ty eki getirilir. Örneğin : nine:dokuz, ninety:doksan 

20-100 Arasındaki Sayıların Okunuşu

10'nun katları dışında 20 ile 100 arasındaki sayılar,

onun katı olan sayının okunuşu + birler basamağındaki sayının okunuşu

şeklinde okunurlar.

Örneğin: Twenty One : Yirmibir , Thirty Six : Otuzaltı , Forthy Two : Kırkiki , Ninety Three : Doksanüç


Büyük Sayıların Okunuşları

A/one hundred : Yüz
One Thousand : Bin
One Million : Milyon (Bir Milyon)
One Billion (ABD) /  One Milliard  : Milyar (Bir Milyar)
One Billion / Trilyon

100'den 1000'e Kadar Sayıların Okunuşları

100'den 1000'e kadar sayılar

kaç tane yüz olduğu (ilk rakamın okunusu) + hundred + and + son iki rakamlı sayının okunusu

şeklinde okunurlar.

Örneğin : One Hundred and Twenty One : Yüzyirmibir , Five Hundred and Sixty Seven : Beşyüzaltmışyedi, Seven Hundred and Ninty One : Yediyüzdoksanbir

Not : İlk rakam 1 ise one yerine a/an de kullanılır. Örneğin a Hundred and Twenty Five : 125


1000'li Sayıların Okunuşu

1000'li sayıların okunuşu

kaç tane bin olduğu + Thousand + yüzler basamağının okunuşu

veya

ilk iki rakamın okunuşu + houndred + sok iki rakamın okunuşu

şeklinde okunurlar.

Örneğin Two Thousand Five Hundred and Seventy-Six : İkibinbeşyüzyetmişaltı. 


10000'li Sayıların Okunuşu

5 rakamlı sayıların okunuşu 

İlk iki rakamın okunuşu + thousend + son üç rakamın okunuşu

şeklinde okunabilir

Örneğin Twenty Five Thousand Four Hundred And Sixty : yirmibeşbindöryüzaltmış


İçeriği Ekleyen : tekzaf

Üyelerin Seçimleri
Üyelerin Girmiş Olduğu Seçim/Yorum Bulunmuyor

İçerik ile ilgili seçim/yorum yapabilirsiniz ve eklediğiniz seçim/yorum için değişiklik yapabilirsiniz : Tıklayınız

Facebook Üyelerinin Yorumları



Ana Sayfa | Bize Yazın | fibiler@fibiler.com | Facebook | Twitter | Google+ | fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm maddelerin (kavram,veri,sav,manifesto,etiket,kişi,eser,soru,kaynak,anket,blog,olay,ipucu,öneri,materyal,hata) ve içeriklerinin hepsi başka kaynaklardan derlemedir ve site yönetimine ait değildir.
Bu sitede bulunan resim,ses,video ve sanat eserleri gibi materyaller internet üzerinden derlenmiştir ve telif hakkları sahiplerine aittir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir
Üyenin girdiği tüm yazı ve içeriklerden üyenin kendisi sorumludur ve bu içerikler ile ilgili site yönetimi sorumluluk kabul etmez.
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.